Hà Nội lập 30 đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học

07/09/2017 13:56

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố nhiều đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu đầu năm học mới.

hà nội lập 30 đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học

Các trường đồng loạt vào năm học mới

Nhằm kiểm soát tình trạng lạm thu đầu năm học mới, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố 31 đường dây nóng để phụ huynh, học sinh và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu, chi sai quy định năm học 2017-2018 của các trường học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngoài đường dây nóng của Sở GD&ĐT Hà Nội là 0902139764, Phòng Giáo dục 30 quận, huyện cũng công khai số đường dây nóng lên website và các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các phụ huynh nên phản ánh thông tin về các hiện tượng thu chi không đúng quy định lên Phòng Giáo dục các quận, huyện phụ trách trực tiếp để thuận tiện trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý. 

Danh sách các đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học mới:

hà nội lập 30 đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học

 Đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học

 

hà nội lập 30 đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học

 Đường dây nóng xử lý lạm thu đầu năm học

 

Tú Uyên