Hà Nội lập hệ thống ki-ốt đánh giá chất lượng bệnh viện

21/12/2017 15:05

Hệ thống ki-ốt này sẽ đặt ngay tại khoa khám bệnh, khu vực thanh toán viện phí… của các bệnh viện.

hà nội lập hệ thống ki-ốt đánh giá chất lượng bệnh viện

Quầy hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hệ thống ki-ốt này sẽ đặt ngay tại khoa khám bệnh, khu vực thanh toán viện phí… của các bệnh viện để người dân dễ nhận biết và cho ý kiến. 

Dự kiến, phần mềm đánh giá online sự hài lòng người bệnh sẽ có 25 tiêu chí như: Thời gian khám bệnh, thủ tục thanh toán, nhà vệ sinh, môi trường bệnh viện, chỗ gửi xe, thái độ phục vụ người bệnh… Tại mỗi tiêu chí sẽ có 2 nút ấn (gồm: Hài lòng và không hài lòng) để người bệnh lựa chọn.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, thông qua sự đánh giá của người bệnh, Sở Y tế sẽ công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả phản ánh qua hệ thống ki-ốt này nhằm giúp bệnh viện nhìn nhận và điều chỉnh, khắc phục những mặt chưa làm được. Như vậy, sau TP HCM, Hà Nội địa phương thứ 2 trên cả nước triển khai các k-ốt đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện.

Anh Vũ