Hà Nội linh hoạt giải quyết vấn đề bức xúc về đô thị

24/07/2014 13:06

Ngày 23/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các ban, ngành, quận liên quan để tăng cường chấn chỉnh hoạt động vi phạm lấn chiếm lòng đường...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội

Ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, trật tự văn minh đô thị là việc làm cấp thiết nên năm nay thành phố dồn sức thực hiện nhằm xây dựng bộ mặt Thủ đô xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo, các cấp, các ngành, địa phương cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao nhận thức để người dân cùng ý thức thực hiện. Về phía thành phố cũng sẽ tạo điều kiện hết sức và ưu tiên những quận có nhiều cố gắng, tích cực, với nhiều phong trào, mô hình hay. Thành phố dành 70% số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất cho địa phương. Nguồn kinh phí này các đơn vị đầu tư mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị ngày càng sạch đẹp.

T.K