Hà Nội lùi thời gian năm học, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8

15/04/2020 18:04

Sau khi điều chỉnh, thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội là trước ngày 15/8/2020. 

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020, trong đó quy định thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020. Ảnh minh hoạ.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian hoàn thành học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020. Thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020.

Những nội dung khác vẫn được thực hiện theo Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7-2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng 13/4 tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở GD&ĐT căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để kiểm tra rà soát và báo cáo UBND thành phố về thời gian dự kiến kết thúc năm học 2020 cũng như dự kiến thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo dự kiến tổ chức ngày thi tuyển sinh lớp 10 và xem xét đề xuất môn thi vào lớp 10 phù hợp.

Biển Ngọc