Hà Nội: Nêu tên nhiều hãng taxi vi phạm kinh doanh vận tải

11/12/2019 14:29

Sở GTVT vừa tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Hà Nội: Nêu tên nhiều hãng taxi vi phạm kinh doanh vận tải 1
Hà Nội vẫn còn nhiều vi phạm trong kinh doanh vận tải bằng taxi - Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội cho biết đã tiến hành thanh tra tại 10 đơn vị gồm: Hợp tác xã vận tải Sông Hồng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Song Mã; Công ty cổ phần Thanh Nga; Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Sao Hà Nội; Công ty cổ phần Ba Sao; Công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàn Kiếm; Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thành Công, Công ty cổ phần Phúc Thịnh; Công ty cổ phần Huyền Anh; Công ty cổ phần Hương Lúa.

Kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị đều có trụ sở làm việc, có bộ máy quản lý điều hành hoạt động được Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Phương tiện tham gia kinh doanh vận tải của các đơn vị đều được cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” theo quy định. Trong số 3.489 phương tiện của các đơn vị được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội”, có 3.115 phương tiện đang tham gia kinh doanh, 374 phương tiện ngừng kinh doanh.

Mặc dù vậy, qua thanh tra về điều kiện phương tiện và công tác quản lý phương tiện tại các đơn vị, Sở GTVT Hà Nội phát hiện: Hợp tác xã vận tải Sông Hồng, Công ty cổ phần Hương Lúa, Công ty cổ phần Thanh Nga, Công ty cổ phần Huyền Anh có lập lý lịch hành nghề lái xe chưa cập nhật đầy đủ thông tin cụ thể về nội dung đào tạo, tập huấn và nội dung khám sức khỏe.

Đáng chú ý, Hợp tác xã vận tải Sông Hồng, Công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàn Kiếm chưa thực hiện việc đóng bảo hiểm cho lái xe theo quy định. Công ty CP TM Dịch vụ Thành Công có giấy khám sức khỏe của lái xe năm 2018 nhưng chưa có kết luận đủ điều kiện sức khỏe lái xe theo hạng giấy phép lái xe.

Ngoài ra, 8/10 đơn vị chưa thực hiện việc đóng bảo hiểm đầy đủ cho lái xe gồm: Công ty CP Đầu tư Phát triển Song Mã 370/410 lái xe; Công ty cổ phần Thanh Nga 451/644 lái xe; Công ty CP ĐT & TM tổng hợp Sao Hà Nội 98/463 lái xe; Công ty cổ phần Ba Sao 288/575 lái xe; Công ty CP TM Dịch vụ Thành Công 207/306 lái xe; Công ty cổ phần Phúc Thịnh 65/190 lái xe; Công ty cổ phần Huyền Anh 15/178 lái xe; Công ty cổ phần Hương Lúa 187/194 lái xe.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã vận tải Sông Hồng, Công ty cổ phần Hương Lúa, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tổng hợp Sao Hà Nội, Công ty cổ phần Thanh Nga, Công ty cổ thương mại và dịch vụ Thành Công, Công ty cổ phần Huyền Anh, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Song Mã, Công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàn Kiếm chưa thông báo đến Sở GTVT Hà Nội về việc tập huấn nghiệp vụ cho lái xe theo quy định.

Kiểm tra dữ liệu trích xuất từ thiết bị GSHT trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ VN trong tháng 8 và tháng 9/2019, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phát hiện các đơn vị còn có lái xe điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ và thời gian làm việc quá 4 giờ liên tục. Trong đó, Hợp tác xã vận tải Sông Hồng có 13 phương tiện không có thông tin trên hệ thống GSHT của Tổng cục Đường bộ VN, 29 phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình.

Công ty cổ phần Ba Sao, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tổng hợp Sao Hà Nội chưa thay đổi địa chỉ trung tâm điều hành taxi, địa điểm lắp đặt thiết bị điều hành taxi trong giấy phép sử dụng tần số để phù hợp với hoạt động điều hành thực tế.

Lê Tươi