Hà Nội: Phấn đấu tinh giản biên chế tối thiểu 10%

21/03/2017 19:17

Cuối 2020, tỷ lệ tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị tối thiểu đạt 10% biên chế TP giao năm 2015.

hà nội: phấn đấu tinh giản biên chế tối thiểu 10%

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin tại buổi họp báo Thành uỷ Hà Nội chiều ngày 21/3.

Chiều 21/3, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã thông tin về một số nội dung kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; một số giải pháp chủ yếu thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017".

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch CCHC nhà nước của TP Hà nội giai đoạn 2016-2020 là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Về cải cách thể chế, đến cuối năm 2016, tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị; quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đến cuối năm 2017, về cải cách thủ tục hành chính đặt ra mục tiêu cung cấp từ 40%-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến năm 2020 cung cấp từ 70% - 80% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 tại tất cả các sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã.

Cuối năm 2020, tỷ lệ tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị tối thiểu đạt 10% biên chế UBND TP giao năm 2015.

Để thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017", ông Tuấn nêu ra một số giải pháp, trong đó có  việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ TP đến cấp huyện, xã, bảo đảm nguyên tắc "một đầu mối - một việc xuyên suốt";

Thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc".

Xem thêm Video:

Văn Huế