Hà Nội phân định quản lý đường sắt Cát Linh - Hà Đông thế nào?

22/10/2020 10:47

Theo Metro Hà Nội, UBND TP. Hà Nội vừa giao trách nhiệm từng đơn vị để cụ thể để quản lý tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông...

hà nội phân định quản lý đường sắt cát linh - hà Đông thế nào?
Đoàn tàu điện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vận hành thử trên tuyến chính

Ngày 22/10, ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, theo Quyết định số 25/2020 về Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông (có hiệu lực từ 29/10), từng sở, ngành, chính quyền địa phương cấp quận và Metro Hà Nội được giao rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành tuyến đường sắt trên.

“Việc giao rõ trách nhiệm trên nhằm cụ thể hóa 6 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, thành phố Trung ương trong công tác quản lý đường sắt đô thị được quy định trong Luật Đường sắt”, ông Trường cho biết.

Theo đó, 12 sở liên quan và Công an TP. Hà Nội, UBND 4 quận (Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông), cùng Metro Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố, Công ty TNHH MTV cây xanh Hà Nội được giao các nhiệm vụ, công việc cụ thể trong quản lý, phục vụ khai thác vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trong đó, Metro Hà Nội được giao tiếp nhận, quản lý, khai thác và vận hành, bảo trì đường sắt đô thị theo quyết định của UBND thành phố. Chủ động xây dựng phương án quản lý, khai thác, kinh doanh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra Metro Hà Nội thực hiện quy định về quản lý đường sắt đô thị, đảm bảo an toàn và hiệu quả; tổ chức kết nối hiệu quả đường sắt đô thị với loại hình vận tải khác.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu, báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí hàng năm (kể cả kinh phí trợ giá) cho công tác quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì đường sắt Cát Linh - Hà Đông; chủ trì thẩm định phương án giá vé, trợ giá.

Công an TP. Hà Nội chủ trì phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT và UBND các quận liên quan tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về an ninh, trật tự và ATGT đường sắt đô thị theo quy định pháp luật; thực hiện công tác phòng, chữa cháy; chủ trì kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về an ninh mạng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cân đối, bố trí vốn hàng năm trong ngân sách thành phố để phục vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống đường sắt đô thị. Sở Xây dựng chủ trì quản lý đối với công trình xây dựng, hạ tầng đô thị liên quan đến đường sắt đô thị.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đảm bảo cấp điện cho hệ thống đường sắt đô thị vận hành, khai thác liên tục, thông suốt và có sự thống nhất giữa các bên. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đảm bảo cắt tỉa cây không ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu đường sắt đô thị.

Huy Lộc