Hà Nội quyết định không bỏ loa phường

02/04/2017 09:24

Hà Nội quyết định giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa tại các phường.

hà nội quyết định không bỏ loa phường

Hà Nội quyết định giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa tại các phường.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo truyền đạt Kết luận của tập thể UBND Thành phố về việc nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Theo đó, UBND Thành phố thống nhất nội dung đánh giá hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã trong thời gian qua của Sở Thông tin và Truyền thông, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Trước mắt, thành phố quyết định giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp), đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và Thành phố. Sau 3 tháng báo cáo kết quả với UBND Thành phố để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế.

Thành phố cũng yêu cầu sắp xếp lại vị trí đặt loa; thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Tránh gần trường học, bệnh viện; các cơ quan ngoại giao; khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống; khu nhà cao tầng... Đồng thời, xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã, thị trấn.

Trước đó, trong một số cuộc họp của UBND thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu quan điểm cần  xem xét lại sự cần thiết của loa phường, nếu thực sự không hiệu quả thì có thể mạnh dạn bỏ đi, vì kinh phí duy trì loa phường mỗi năm rất tốn kém trong khi hiệu quả thông tin thấp.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần giữ hệ thống loa phường vì đó là phương thức thông tin truyền thông trực tiếp đến người dân để họ nắm được chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước. Các ý kiến này cũng cho rằng, lo phường chính là sức mạnh của chính quyền, sợi dây nối giữa dân và Đảng, chính quyền và dân. 

Xem thêm Video:

Anh Thư