Hà Nội: Rà soát chung cư xây dựng trước năm 1994

13/03/2017 21:49

Hà Nội yêu cầu rà soát chung cư xây dựng trước năm 1994 không đảm bảo an toàn chịu lực.

Hà Nội: Rà soát chung cư xây dựng trước năm 1994 1

Hà Nội yêu cầu phân loại, xác định chung cư xây dựng trước năm 1994 có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực  

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương, đôn đốc, tổng hợp kết quả  kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30/3/2017.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội khẩn trương tổng hợp, thống kê, đánh giá bước 1 và phân loại, xác định các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực gồm: Nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994; biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn. Trong quá trình kiểm tra, cần sử dụng kết quả kiểm định đã thực hiện trong thời gian 3 năm gần nhất.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng mới nhận được báo cáo từ 35 địa phương, trong đó, có một số địa phương chưa triển khai thực hiện hoặc chưa báo cáo cụ thể về số lượng công trình thuộc đối tượng cần đánh giá.

 Xem thêm video:

Ngân Anh