Hà Nội sẽ đầu tư hàng loạt bến xe mới

03/12/2018 15:58

Giai đoạn 2025-2030, TP Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư 12 dự án bến xe khách tại các đô thị vệ tinh...

Hà Nội sẽ đầu tư hàng loạt bến xe mới 1

Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe đến năm 2030, Hà Nội sẽ đầu tư hàng loạt các bến xe mới

Theo tờ trình đề nghị thông qua quy hoạch bến, bãi đỗ xe đến năm 2030 tầm nhìn 2050 của UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn 2018-2025, TP Hà Nội dự kiến đầu tư 5 bến xe khách liên tỉnh, gồm các bến: Cổ Bi, Đông Anh, Nội Bài, bến xe phía Nam và bến xe Sơn Tây 1 với tổng diện tích khoảng 41,95 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến đầu tư 5 dự án bến xe tải, gồm: Yên Viên, bến xe phía Nam, bến Cổ Bi phía Đông, bến Khuyến Lương và bến Hà Đông với tổng diện tích 57 ha, tổng mức đầu tư khoảng 270 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, Hà Nội đầu tư 4 dự án trung tâm tiếp vận, gồm: Trung tâm tiếp vận phía Đông, Đông Bắc, phía Bắc và phía Nam, tổng diện tích 39 ha, tổng mức đầu tư dự báo 1.950 tỷ đồng. 

Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ đầu tư 2.014 dự án bãi đỗ xe công cộng tập trung tại khu vực nội đô đạt diện tích đỗ xe khoảng 183,56ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.872 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa).

Trong giai đoạn 2025-2030, về bến xe công cộng, Hà Nội sẽ đầu tư 12 dự án bến xe khách tại các đô thị vệ tinh gồm các bến: Phùng, phía Tây, Cam Thượng, Xuân Khanh, Bắc Hòa Lạc, Nam Hòa Lạc, Xuân Mai, Miếu Môn, Phú Xuyên, Mai Đình, Tân Minh, tổng diện tích khoảng 57 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.254 tỷ đồng.

Lê Tươi