Hà Nội sẽ sắp xếp lại luồng tuyến xe buýt

29/03/2017 18:15

Hà Nội yêu cầu sắp xếp lại luồng tuyến buýt cũ, điều tra, khảo sát để bổ sung luồng tuyến mới cho phù hợp.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Các tuyến xe buýt Hà Nội sẽ được sắp xếp lại cho hộp lý hơn

UBND TP. Hà Nội vừa có Thông báo số 207 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đánh giá thực trạng và tình hình hệ thống xe buýt hiện nay. Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Đề án cần xây dựng lại giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; nêu lộ trình cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Sở GTVT và Tổng Công ty vận tải Hà Nội được giao khảo sát đánh giá kỹ thực trạng tổ chức, quản lý vận hành xe buýt.

Các đơn vị cần tổ chức sắp xếp lại luồng tuyến cũ, điều tra, khảo sát để bổ sung luồng tuyến mới cho phù hợp theo hướng: Tổng Công ty vận tải Hà Nội có một bộ phận chuyên trách phối hợp với Sở GTVT để thực hiện. Tổng Công ty vận tải Hà Nội được tuyên truyền quảng cáo, ký hợp đồng quảng cáo và quản lý, sử dụng tiền thu được từ quảng cáo trên xe buýt để đầu tư, đổi mới phương tiện...

Mới đây, Hà Nội cũng quyết định từ đầu tháng 4/2017, tuyến xe buýt phục vụ cán bộ, công chức tuyến Hà Nội - Hà Đông sẽ dừng hoạt động do hiệu quả thấp, tính trung bình mỗi chuyến chỉ được khoảng 13 khách. 

Thiện Anh