Hà Nội sẽ thanh toán điện tử bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2018

02/03/2018 14:34

Hà Nội sẽ khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu BHXH từ tháng 7 tới

hà nội sẽ thanh toán điện tử bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2018

Hà Nội sẽ khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu BHXH, BHYT từ tháng 7 tới

Trong tháng 3/2018, thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các đơn vị sử dụng lao động do văn phòng Bảo hiểm xã hội TP quản lý thu thông qua thanh toán điện tử với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội.

Dự kiến, trong tháng 7/2018, thành phố Hà Nội sẽ khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu tại các hệ thống Ngân hàng thương mại có ký hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội thành phố.

Đối với viên chức BHXH thành phố, BHXH quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS và các dịch vụ thanh toán khác.

Để đáp ứng mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Hà Nội sẽ triển khai một số giải pháp chủ yếu như: Phát triển thanh toán điện tử và dịch vụ thanh toán bán lẻ (tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ; Phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn); đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Hạ Lan