Hà Nội tăng cường bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

14/06/2015 11:12

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

hà nội tăng cường bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện việc bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính xác định giá tối đa đối với các sản phẩm sữa mới, các sản phẩm sữa có những nguyên nhân khách quan cần thiết phải điều chỉnh giá tối đa. Đồng thời tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn Hà Nội (ngoài các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đã kê khai giá với Bộ Tài chính).

Cập nhật mức giá tối đa các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được cơ quan có thẩm quyền xác định và công bố công khai trên Website của Sở Tài chính để UBND các quận, huyện, thị xã có căn cứ rà soát giá bán buôn, bán lẻ đối với các đơn vị kê khai giá.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức việc tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá bán buôn, bán lẻ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa trên địa bàn. Khi thực hiện rà soát mức giá bán buôn, bán lẻ đối với các mức giá kê khai thực hiện từ ngày 1/6/2015 đến ngày 31/12/2016, UBND các quận, huyện, thị xã lưu ý mức giá bán buôn, bán lẻ kê khai phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: Không được cao hơn 15% so với mức giá bán buôn tối đa đã được công bố (đối với các sản phẩm sữa chỉ công bố giá bán buôn tối đa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền); Không được cao hơn giá bán lẻ tối đa đã được công bố (đối với các sản phẩm sữa có công bố giá bán lẻ tối đa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền); Không được cao hơn giá bán lẻ khuyến nghị (đối với các sản phẩm sữa có công bố giá bán lẻ khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiên túc việc bình ổn giá sữa theo đúng quy định.

Bảo Yến