Hà Nội tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng quản lý đô thị

07/11/2019 14:14

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành kế hoạch về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị.

Hà Nội tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng quản lý đô thị 1
Hà Nội tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng quản lý đô thị (hỉnh ảnh minh hoạ)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch số 235/KH-UBND về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, công tác quản lý về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Kiểm soát việc điều chỉnh quy hoạch, việc lấy ý kiến các cơ quan tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan khi lập và điều chỉnh quy hoạch. Xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo Thành phố tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị.

UBND Thành phố yêu cầu các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về cơ quan thường trực để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết.

Trước đó, Hà Nội còn tồn tại nhiều bất cập liên quan đến quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị như: Hàng trăm cư dân khu đô thị Đoàn Ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã về ở 4 - 5 năm nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà do Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư, có việc chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật, chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng chưa hoàn thiện thủ tục dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại dự án. Người dân phường Phú Diễn "kêu trời" khi chưa ổn định tái định cư đã lo phải di dời phục vụ trục đường Hồ Tây - Ba Vì...

Mã Lương