Sau khi khảo sát, TP Hà Nội đã chọn lô đất số 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai để xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Sau khi khảo sát, TP Hà Nội đã chọn lô đất số 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai để xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Phùng Đô