Hà Nội thu bảo hiểm y tế HS-SV theo phương thức linh hoạt

27/08/2017 08:15

BHXH Hà Nội lưu ý các trường học phải linh hoạt phương thức thu phí để giảm nhẹ gánh nặng đầu năm học.

hà nội thu bảo hiểm y tế hs-sv theo phương thức linh hoạt

BHXH Hà Nội lưu ý các trường học phải linh hoạt phương thức thu phí để giảm nhẹ gánh nặng đầu năm học.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội mới đây đã có công văn hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2017- 2018.

Được biết, với mức lương cơ sở hiện hành, một thẻ bảo hiểm y tế HS-SV có mức tiền đóng là 702.000 đồng, trong đó: HSSV đóng 70% (tương đương 491.400 đồng) và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (tương đương 210.600 đồng). Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách HS-SV, thu tiền đóng BHYT. BHXH Hà Nội lưu ý các trường học phải hết sức linh hoạt phương thức thu phí để giảm nhẹ gánh nặng đóng góp cho phụ huynh vào đầu năm học.

Đối với SV mới nhập học, HS chuyển cấp, mới vào lớp 1 thì thu phí bảo hiểm y tế những tháng còn lại của năm 2017, thời hạn sử dụng thẻ ghi tương ứng với số tiền nộp. Những HSSV đã thu BHYT theo năm tài chính, thì tiếp tục thu vào cuối năm 2017. Nhà trường có thể thu bảo hiểm y tế 6 tháng hoặc 12 tháng/lần, nộp vào quỹ BHYT; chỉ thu phí BHYT 12 tháng/lần nếu HS-SV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời gian ghi trên thẻ tương ứng với số tiền nộp.

Đối với HS vào lớp 1 và SV năm thứ nhất, thời hạn ghi trên thẻ là từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của lần cấp trước đến 31/12 năm sau. HS lớp 12 và SV năm cuối, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1/1 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học đó.

Đối với HSSV đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc các nhóm đối tượng khác như: HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân quân nhân… đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc, thì cơ sở giáo dục lập danh sách riêng để theo dõi và tính chung vào tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

HN