Hà Nội thưởng Tết 2019 cao nhất gần 400 triệu đồng

28/12/2018 15:25

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết 2019.

Hà Nội thưởng Tết 2019 cao nhất gần 400 triệu đồng 1

Mức thưởng Tết 2019 của Hà Nội cao nhất hơn 396 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng

Chiều 28/12, đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết 2019 được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4 - 6%. Theo đó, mức thưởng cao nhất hơn 396 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng.

Cụ thể, tại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 bình quân 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân là 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người, thấp nhất là 800 nghìn đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch bình quân 620 nghìn đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người, thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết dương lịch bình quân: 660 nghìn đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước; mức thưởng cao nhất 16.750.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước; mức thưởng cao nhất là 72 triệu đồng/người và thấp nhất là 660 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch bình quân 600 nghìn đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước; cao nhất là 396,1 triệu đồng/người và thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Cũng theo báo cáo, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất tại Hà Nội thuộc khối FDI với mức 233 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là hơn 4,2 triệu đồng thuộc DN khối dân doanh.

Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê dựa trên báo cáo của hơn 5 nghìn doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tính tới thời điểm hiện tại.

Hoàng Ngân