Hà Nội thưởng Tết 2021 cao nhất 400 triệu đồng/người

31/12/2020 12:42

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tổng hợp, báo cáo nhanh kế hoạch thưởng Tết 2021 và Tết Tân Sửu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

hà nội thưởng tết 2021 cao nhất 400 triệu đồng/người

Mức thưởng Tết 2021 của Hà Nội hầu hết đều giảm nhẹ so với 2020

Thưởng Tết 2021 giảm nhẹ

Tổng hợp báo cáo từ 6.325 doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thủ đô cho thấy, tiền thưởng Tết 2021 của người lao động giảm nhẹ so với năm trước, riêng mức thưởng tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh lại có phần tăng hơn. Cụ thể:

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân là 600 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bình quân là 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân: 780 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Mức thưởng tết Nguyên đán Tân sửu 2021 bình quân là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân 750 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320 nghìn đồng/người.

Mức thưởng tết Nguyên đán Tân sửu 2021 bình quân 4.450.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Doanh nghiệp Nhà nước có mức tiền lương 2020 cao nhất

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh), kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động.

Theo đó tiền lương bình quân năm 2020 của loại hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 30 triệu đồng/người/tháng: Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.730.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2020 của Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước cũng ở mức 6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 185.144.000 đồng/người/tháng: Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2020 của khối doanh nghiệp dân doanh là 6,1 triệu đồng/người/tháng. Trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 180 triệu đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.750.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2020 khối doanh nghiệp FDI 6,3 triệu đồng/người/tháng. Trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.730.000 đồng/người/tháng.

Hoàng Ngân