Sáng nay (28/7), Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng cho người dân. Đây là chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử, được kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022) với 5,1 triệu liều vaccine.
Sáng nay (28/7), Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng cho người dân. Đây là chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử, được kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022) với 5,1 triệu liều vaccine.
Phùng Đô