Hà Nội triển khai đề án thu phí xe vào khu vực ùn tắc

02/11/2018 09:01

Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đề án thu phí vào khu vực ùn tắc.

Hà Nội triển khai đề án thu phí xe vào khu vực ùn tắc 1

Ùn tắc, ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội vẫn rất nhức nhối

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030".

Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội cho biết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý với các đề nghị của Bộ Tài chính về các nội dung liên quan đến bổ sung phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào; đồng thời quy định mức phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải lưu hành của phương tiện cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đủ cơ sở pháp lý; đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản đề xuất Thủ tướng xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định làm cơ sở để thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030".

Nội dung văn bản nêu, Hà Nội đang lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. "Việc thu phí là giải pháp kinh tế nhằm quản lý phương tiện, giảm mật độ giao thông tại một số khu vực; qua đó giảm ùn tắc và hạn chế mức độ tập trung khí thải gây ô nhiễm môi trường.Mức thu phí được xác định trên nguyên tắc bù đắp một phần chi phí phục vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực phân vùng hạn chế phương tiện giao thông. Tuy nhiên, việc lập đề án trên đang có vướng mắc do trong danh mục phí, lệ phí ban hành kém theo Luật phí và Lệ phí năm 2015 không có tên loại phí Hà Nội định thu", UBND TP. Hà Nội nêu.

Lê Tươi