Thời gian gần đây, Báo Giao Thông liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng lòng, lề đường ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Thời gian gần đây, Báo Giao Thông liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng lòng, lề đường ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Quốc Phương