Hà Nội: Xét nghiệm phát hiện ma tuý với lái xe buýt

19/03/2014 06:26

Phó Giám đốc Công an Hà Nội Trần Thùy đã đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cần tổ chức cho tất cả các lái xe buýt của tổng công ty làm xét nghiệm phát hiện sử dụng ma túy ...

Trước tình hình phức tạp về an ninh trật tự công cộng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Trần Thùy đã đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cần tổ chức cho tất cả các lái xe buýt của tổng công ty làm xét nghiệm phát hiện sử dụng ma túy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hành khách đi xe.

Theo ông Thùy, đã có ý kiến của hành khách đi xe buýt phản ánh về hiện tượng lái sử dụng ma túy khi điều khiển xe buýt. Xe buýt là phương tiện vận tải công cộng vận chuyển số lượng lớn hành khách, do đó, cần phải làm xét nghiệm để kịp thời phát hiện lái xe nghiện ma túy, không cho điều khiển xe. 

Minh An