Hà Nội xử lý xe tải không gắn phù hiệu

03/03/2016 08:16

Hiện còn nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô từ 7 đến dưới 10 tấn...

hà nội xử lý xe tải không gắn phù hiệu
Một tài xế dán phù hiệu lên xe tải - Ảnh: V.TR

Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, hiện còn nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô từ 7 đến dưới 10 tấn trên địa bàn chưa thực hiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu “Xe tải” theo quy định.

Trong khi đó, Nghị định 86/2014 đã quy định rõ xe ô tô vận tải hàng hóa phải được gắn phù hiệu; Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Xe kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình...

Trước thực tế đó, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn khẩn trương hoàn tất thủ tục để cấp Giấy phép và phù hiệu theo quy định. Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển xe ô tô tải không thực hiện các quy định về Giấy phép và phù hiệu sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 171 và Nghị định 107.

Thiện Anh