Hà Nội: Yêu cầu hoàn chỉnh phương án vận hành tuyến buýt City Tour

03/08/2017 10:03

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Transerco hoàn chỉnh phương án tổ chức vận hành tuyến xe buýt City Tour.

Lê Tươi