Hạ tầng giao thông Cà Mau ra sao sau 10 năm xây dựng nông thôn mới?

08/10/2019 21:19

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hạ tầng giao thông ở Cà Mau phát triển nhanh.

Hạ tầng giao thông Cà Mau ra sao sau 10 năm xây dựng nông thôn mới? 1
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: G.M

Ngày 8/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2019 là hơn 5.923,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách các cấp hơn 3.054,4 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã hơn 444,7 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 768,4 tỷ đồng; vốn dân góp hơn 1.655,9 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đạt được 1.119 tiêu chí, bình quân đạt 13,65 tiêu chí/xã, tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã). Có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6% (tăng 15,9% so với năm 2015, tăng 36,6% so với năm 2010).

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, đặc biệt, qua 10 năm, hệ thống giao thông đường bộ phát triển nhanh, đã xây dựng và nâng cấp nhiều tuyến giao thông bộ đến trung tâm các huyện, trung tâm các xã. Đã bố trí nguồn vốn ngân sách và huy động nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đạt kết quả cao; có 35/82 xã đạt tiêu chí Giao thông, chiếm tỷ lệ 42,7% (tăng 19,5% so với năm 2015, tăng 40,2% so với năm 2010).

Tại hội nghị, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cà Mau nhận định, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, tham gia thưc hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc.

“Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng lên, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ rệt, đã tạo thành phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp”, ông Sử nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sử, đến năm 2020, tỉnh Cà Mau phấn đấu có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới và có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên; từ 41 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, từ 5 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 27 ấp khó khăn đạt chuẩn nông thôn mơi.

Gia Minh