Hạ tầng giao thông ĐBSCL chưa phát triển đúng tầm

16/01/2022 14:19

ĐBSCL có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhưng kết cầu hạ tầng giao thông khu vực này chưa phát triển đúng tầm.

Chia sẻ bên lề nhân chuyến làm việc với tỉnh Sóc Trăng về các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh này, Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Xuân Sang cho rằng, tỉnh Sóc Trăng nói riêng và ĐBSCL nói chung là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội rất lớn. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL chưa xứng tầm với tiềm năng.

“Ý thức về việc này, chúng tôi cho rằng một trong những nguyên nhân chính là do kết cầu hạ tầng giao thông chưa phát triển đúng tầm. Vì vậy, trong thời gian qua, Bộ GTVT đặc biệt quan tâm đến khu vực này”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chia sẻ.

Hạ tầng giao thông ĐBSCL chưa phát triển đúng tầm 1

Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Xuân Sang cho rằng, ĐBSCL có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhưng kết cầu hạ tầng giao thông khu vực này chưa phát triển đúng tầm.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, kể từ lúc xây dựng quy hoạch, các quy hoạch ngành, trong đó, có quy hoạch đường bộ, đường thủy và hàng hải, Bộ GTVT cũng chú trọng vào quy hoạch đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL và các quy hoạch này đã được Chính phủ phê duyệt.

“Bây giờ là lúc chúng ta triển khai thực hiện quy hoạch trong kỳ trung hạn này, đặc biệt là với kích thích phát triển kinh tế sắp tới, Bộ GTVT đang tập trung vào đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm về hàng hải, đang tập trung xây dựng quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng.

Trong đó, trọng tâm là bến cảng Trần Đề với các tuyến đường bộ kết nối, các tuyến cao tốc kết nối với cảng sắp tới cũng được tập trung để đề xuất nghiên cứu đầu tư và triển khai xây dựng”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng hy vọng rằng, trong kỳ trung hạn này, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng và ĐBSCL nói chung sẽ được tập trung đầu tư, đặc biệt là kết nối với cảng biển Trần Đề (tập trung vào 2 kết nối là đường thủy và đường bộ).

Hạ tầng giao thông ĐBSCL chưa phát triển đúng tầm 2

Tuyến đường QL1 qua đi qua địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Với trọng tâm là cảng biển, các tuyến đường kết nối sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ với lộ trình đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như đảm bảo nguồn kinh phí (ngân sách và ngoài ngân sách), Bộ GTVT kỳ vọng vào các nguồn ngoài ngân sách.

Chẳng hạn cảng Trần Đề, ngay sau quy hoạch, Bộ GTVT xác định sẽ đầu tư bằng kinh phí của nhà đầu tư ngoài ngân sách, các tuyến đường bộ sẽ tập trung đầu tư từ ngân sách cùng với các nguồn khác như đầu tư PPP để đồng bộ với kết cấu hạ tầng hàng hải, cảng biển (được đầu tư bằng kinh phí doanh nghiệp).

Đối với đường thủy, vừa qua Quốc hội đã thông qua và Chính phủ sẽ có những quyết sách về cơ chế đặc thù cho khu vực ĐBSCL, đặc biệt là việc nạo vét tuyến đường thủy qua cửa Định An, cùng với đó tuyến Trần Đề, tuyến Quan Chánh Bố cũng được tập trung nạo vét duy tu, tập trung để đầu giai đoạn 2 nạo vét tuyến Quan Chánh Bố để có được tuyến luồng hoàn thiện phục vụ trước mắt cho cảng biển ở ĐBSCL.

“Sắp tới, với việc đầu tư phát triển cảng nước sâu Trần Đề, Bộ GTVT kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của Sóc Trăng nói riêng và ĐBSCL nói chung”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói.

Gia Minh