Hà Tĩnh phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

30/08/2014 10:32

Chiều 29/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 238 mẹ.

Chiều ngày 29/8, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 238 mẹ.

links()]

Hà Tĩnh phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1
Buổi lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 801 Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong lần phong tặng, truy tặng lần này, tỉnh Hà Tĩnh có 238 mẹ, trong đó có 62 mẹ còn sống và 176 mẹ đã qua đời.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Võ Kim Cự cũng đề nghị các cấp, các ngành sớm hoàn thành việc xét duyệt đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các trường hợp còn lại trước ngày 30/9/2014. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Trần Lộc