Hai Bộ phối hợp thẩm tra chính sách GPMB dự án giao thông

08/03/2018 19:11

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký kết Chương trình phối hợp.

Hồng Xiêm