Hai điều khiến người đứng đầu ngành chứng khoán trăn trở

25/12/2014 17:16

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, trong năm qua diễn biến kinh tế vĩ mô khá tốt như lạm phát khoảng 3%, tăng trưởng GDP khoảng 5,8%...

Hai điều khiến người đứng đầu ngành chứng khoán trăn trở 1
Ảnh hưởng của giá dầu và sự kiện biển Đông đã ghi dấu ấn đậm nét lên thị trường chứng khoán 2014 - Ảnh: CNBC.

Trong năm qua, huy động qua thị trường đạt 250.000 tỷ đồng, huy động qua phát hành cổ phiếu khoảng 40.000 tỷ đồng, thoái vốn qua sở khoảng 12.000 - 13.000 tỷ đồng.

Song, người đứng đầu ngành chứng khoán Việt Nam cũng bày tỏ 2 điều khiến ông còn trăn trở trong năm qua là dòng vốn gián tiếp vào thị trường lớn nhưng lượng vốn rút ra cũng không nhỏ. Bên cạnh đó là các chỉ số ROA (Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tài sản) và ROE (Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) của các doanh nghiệp niêm yết đều sụt giảm cùng với tỷ lệ vay nợ ngắn hạn và hàng tồn kho tăng lên.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Việt Nam kỳ vọng, năm 2015, hệ thống văn bản pháp luật (Nghị định 58, Thông tư 36) tiếp tục được hoàn thiện sẽ tháo gỡ một số nút thắt của thị trường, thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại để hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường.

C.S