Hai dự án cao tốc Bắc-Nam lựa chọn xong nhà thầu tư vấn

06/01/2019 15:24

Hai dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn...

Hai dự án cao tốc Bắc-Nam lựa chọn xong nhà thầu tư vấn 1

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ  - Mai Sơn đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật

Thông tin từ Cục QLXD&CLCTGT, hiện Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật của 11 dự án cao tốc Bắc - Nam. Trong đó, 2 dự án thực hiện bằng hình thức đầu tư công gồm: Cao Bồ - Mai Sơn (Sở GTVT Ninh Bình) và Cam Lộ - La Sơn (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn.

Dự án đầu tư công còn lại là cầu Mỹ Thuận 2 (Ban QLDA7) đã phát hành hồ sơ mời thầu và mở thầu ngày 3/1/2019, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 28/1/2019. Còn lại, 8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), các ban QLDA đã phát hành hồ sơ mời thầu của 21 gói thầu. Dự kiến, các gói thầu được mở thầu từ 14 - 17/1/2019.

“Công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật của 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam dự kiến hoàn thành vào ngày 20/2/2019”, đại diện Cục QLXD&CLCTGT cho biết. 

Cũng theo Cục QLXD&CLCTGT, công tác khảo sát thiết kế cắm cọc, bàn giao cọc GPMB, mốc lộ giới các dự án cao tốc Bắc - Nam dự kiến hoàn thành trước 30/4/2019. Riêng, hai dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn sẽ bàn giao trước 15/3/2019. 

Liên quan đến công triển khai cắm cọc GPMB các dự án cao tốc Bắc - Nam, Cục QLXD&CLCTGT cho biết, dự án Cao Bồ - Mai Sơn đã phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và triển khai cắm xong cọc GPMB ngoài thực địa và đã bàn giao cho địa phương thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc. Dự án Cam Lộ - La Sơn đang thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và định vị cắm cọc ngoài thực địa. Các dự án còn lại đang trong bước đấu thầu lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật.

Đình Quang