Hai dự án giao thông nào vừa được Hải Dương "chốt" đầu tư công?

25/06/2022 14:00

HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua 5 nghị quyết về một số dự án đầu tư công bằng ngân sách Trung ương, địa phương.

Tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khóa XVII đã xem xét, thảo luận, thông qua 5 nghị quyết liên quan đến một số dự án đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Trong đó, đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390) và xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, TP Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài nối Tứ Kỳ và Thanh Hà

Dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 396 kéo dài nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch, hình thành trục vành đai ngoài cùng của tỉnh kết nối các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ và Thanh Hà; kết nối liên thông đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 37, tạo thuận lợi về lưu thông và liên kết các huyện phía Đông Nam của tỉnh với các tỉnh lân cận; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà.

Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 846 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, dự án được ưu tiên đầu tư đoạn từ nút giao Tỉnh lộ 390 với đường dẫn cầu Quang Thanh đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Tỉnh lộ 390, huyện Thanh Hà. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,65 km.

Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng tuyến đường nối Chí Linh và Kinh Môn

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 1.296 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Tuyến chính có điểm đầu (Km 0+000) giao với Quốc lộ 37 tại vị trí cách cầu Bình khoảng 1,3 km về phía phường Đồng Lạc (TP Chí Linh); điểm cuối khoảng Km 9+720 giao với đường tỉnh 389 và đường dẫn cầu Triều thuộc địa phận xã Lê Ninh (Kinh Môn).

Tổng chiều dài tuyến chính hơn 9,7 km. Phần tuyến chính dự kiến được xây dựng mới theo quy mô đường cấp III đồng bằng, tiêu chuẩn Việt Nam 4054 : 2005, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11 m.

Cầu Vạn xây dựng mới cầu với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều rộng cầu 12m, chiều dài khoảng 919m.

Tuyến nhánh thuộc địa phận thị xã Kinh Môn gồm 2 nhánh. Nhánh 1 cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 389B đoạn từ Km 10+600 đến Km 12+650 (lý trình đường tỉnh 389B), chiều dài tuyến khoảng 2,05km theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/giờ, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m.

Nhánh 2 mở rộng đường tỉnh 389 đoạn từ Km 7+720 đến nút giao với đường tỉnh 389B với chiều dài khoảng 1,2km, mở rộng mặt đường theo quy mô từ 7-11m phù hợp với điều kiện mặt bằng.

Thời gian thực hiêṇ dự án dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch, tạo trục giao thông kết nối đô thị Kinh Môn với đô thị Chí Linh, kết nối liên thông Quốc lộ 37 với đường tỉnh 389, đường tỉnh 389B hiện có và các tuyến đường quy hoạch (đường vành đai vùng thủ đô, trục Bắc - Nam tỉnh).

Đồng thời, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối các vùng huyện phía Đông Bắc với các tỉnh lân cận (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng), tạo không gian phát triển liên vùng và điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

Quốc Phương