Hải Dương bầu tân Chủ tịch tỉnh

10/12/2015 16:17

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV đã bầu chức danh tân Chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 8 đến 10/12, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 và kiện toàn một số chức danh chủ chốt.

Cụ thể, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; ông Vương Đức Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải dương đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016...

Năm 2015, kinh tế Hải Dương đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh này ước tính tăng 8,5 so với năm 2014; thu ngân sách nội địa ước đạt 7.300 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Hải Dương đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư kinh doanh, tái cơ cấu kinh tế, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự...

Lê Huyên (Tổng hợp)