Đáng chú ý, tại khu vực ngã tư KCN Đại An có lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Việc các xe tải thành thùng cao chở đầy ắp vật liệu xây dựng với tần suất dày đặc hoạt động khiến tình trạng giao thông nơi đây thêm phức tạp, nguy cơ mất ATGT cao.
Đáng chú ý, tại khu vực ngã tư KCN Đại An có lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Việc các xe tải thành thùng cao chở đầy ắp vật liệu xây dựng với tần suất dày đặc hoạt động khiến tình trạng giao thông nơi đây thêm phức tạp, nguy cơ mất ATGT cao.
Quốc Phương