Ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương), mặc dù là khu vực đông dân cư, 2 bên đường có hoạt động buôn bán của người dân nhưng các xe chạy với tốc độ nhanh, đồng thời luôn kéo theo bụi bẩn.
Ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương), mặc dù là khu vực đông dân cư, 2 bên đường có hoạt động buôn bán của người dân nhưng các xe chạy với tốc độ nhanh, đồng thời luôn kéo theo bụi bẩn.
Quốc Phương