Mỗi ngày, có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đầy vật liệu xây dựng chạy qua khu vực ngã tư KCN Đại An.
Mỗi ngày, có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đầy vật liệu xây dựng chạy qua khu vực ngã tư KCN Đại An.
Quốc Phương