Hài hước Trấn Thành, Tiến Luật ngồi tám chuyện, nói xấu vợ

17:34, 06/07/2019

Trấn Thành, Tiến Luật và Vinh Râu cũng như bao cánh đàn ông khác, cùng "buôn chuyện" nói xấu vợ.

Ân Kỳ