Hai ngân hàng được chọn hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài tại cảng biển

11/11/2014 20:14

Bộ Tài chính vừa có công văn chính thức lựa chọn 2 ngân hàng làm đại lý hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài mua hàng mang theo khi xuất cảnh tại 3 cảng biển Khánh Hội, Đà Nẵng, Cam Ranh.

Hai ngân hàng được chọn hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài tại cảng biển 1

Việc lựa chọn này căn cứ tại Điều 1 và Điều 15 Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về điều kiện lựa chọn NH làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và xét đề nghị của NH muốn đăng ký làm đại lý hoàn thuế.

Theo đó, tại cảng biển Đà Nẵng và cảng biển Cam Ranh sẽ là NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm đại lý hoàn thuế GTGT.

Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là NH TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long làm đại lý hoàn thuế tại cảng biển Khánh Hội.

PV