Hai nhân sự được bầu vào Ban Bí thư có số phiếu rất cao

12/05/2018 16:17

Hai ông Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn được Hội nghị Trung ương 7 bầu vào Ban Bí thư với số phiếu trên 96%.

Hai nhân sự được bầu vào Ban Bí thư có số phiếu rất cao 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII ngày 12/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tới nội dung “Một số vấn đề quan trọng khác” được hội nghị Trung ương 7 xem xét, thảo luận và quyết định, trong đó có việc nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn vững vàng, nhưng còn "trên nóng dưới lạnh"

Tổng Bí thư cho biết, theo đánh giá của Trung ương, năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi là cơ bản, còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn vững vàng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân đạt được những kết quả quan trọng, tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, hoan nghênh, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Những kết quả đó là rất quan trọng, đáng khích lệ, tạo tiền đề cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, việc chỉ đạo công tác dự báo từ xa mang tầm chiến lược để chủ động tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng có trường hợp còn chưa thật sâu sát, kịp thời, chưa đồng bộ, quyết liệt; còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", "trên thì vội vã, dưới còn nhiều nơi thư thả".

Hai nhân sự được bầu vào Ban Bí thư có số phiếu rất cao 2

Trung ương đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trong sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư - Ảnh: TTXVN

Việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ bước đầu có một số chuyển biến tích cực song còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đã đạt được kết quả rất quan trọng, rất đáng mừng, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn có hiệu quả thực sự, nhưng theo Tổng Bí thư, cũng còn nhiều việc phải làm.

Bầu nhân sự Ban Bí thư với số phiếu rất cao

Trước thực tế đó, Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn với quyết tâm cao hơn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, củng cố và tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Hai nhân sự được bầu vào Ban Bí thư có số phiếu rất cao 3

Công tác nhân sự được Trung ương bàn bạc kỹ lưỡng, các nhân sự được bầu với số phiếu rất cao - Ảnh: TTXVN

Cũng tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Tổng Bí thư cho biết, Ban chấp hành T.Ư đã quyết định để ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thôi giữ chức ủy viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XII.

Hai nhân sự được bầu vào Ban Bí thư có số phiếu rất cao 4

Ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban Bí thư với số phiếu rất cao.

Đồng thời, Trung ương đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ khoá XII.

Bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên giữ chức ủy viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XII.

Bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư với số phiếu rất cao (trên 96%).

Hoài Vũ