Hải Phòng: 109 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "không cánh mà bay"

24/11/2020 17:31

TP Hải Phòng vừa yêu cầu kiểm tra, rà soát làm rõ trách nhiệm trong quản lý sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Dương Kinh.

Hải Phòng: 109 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quận Dương Kinh (Ảnh: ANHP)

Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, ngày 16/11/2020, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 7250 về việc kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại quận Dương Kinh.

Nội dung văn bản nên rõ, UBND quận Dương Kinh kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, sử dụng 109 phôi bìa GCNQSDĐ chưa tìm thấy theo báo cáo của Sở TN&MT, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2020.

Trước đó, thông qua vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã phát hiện một GCNQSDĐ có phôi số Seri A0 551190 cấp cho hộ bà Bùi Thị N. và ông Nguyễn Văn T. tại phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) nằm trong 10.000 phôi GCNQSDĐ được Sở TN&MT TP Hải Phòng bàn giao cho ông Vũ Như Động, Phó Trưởng phòng TN&MT, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Kiến Thụy vào ngày 15/12/2008 theo hợp đồng số 19/HĐCN-GCN ngày 19/11/2008 giữa Sở TN&MT và Phòng TN&MT huyện Kiến Thụy.

Theo Sở TN&MT Hải Phòng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng TN&MT huyện Kiến Thụy đã tự ý chuyển nhượng 1000 phôi GCNQSDĐ cho Văn phòng đăng ký sử dụng đất quận Dương Kinh theo hợp đồng số 05/HĐCN-GCN ngày 2/10/2009.

Điều này vi phạm quy định tại điều 6 Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 và Điều 18 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ TN&MT.

Cũng theo Sở TN&MT Hải Phòng, ngày 7/9/2020, Sở này đã có văn bản số 3181/STN&MT-VPĐKĐĐ, tiếp đó ngày 22/9/2020 đã ban hành văn bản số 3412/ STN&MT-VPĐKĐĐ, đề nghị huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh kiểm tra cụ thể, làm rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng phôi GCNQSDĐ số seri A0 551190 cấp cho hộ bà Bùi Thị N. và ông Nguyễn Văn T.

Qua kiểm tra, huyện Kiến Thụy xác định, phôi GCNQSDĐ có số seri A0 551190 cấp cho hộ bà Bùi Thị N. và ông Nguyễn Văn T. nằm trong 500 phôi giấy chứng nhận từ số seri A0 551001 đã được Phòng TN&MT huyện Kiến Thụy chuyển nhượng cho Văn phòng đăng ký sử dụng đất quận Dương Kinh (nay là chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh) theo hợp đồng số 05.

Còn UBND quận Dương Kinh thì xác nhận: Trong 1000 phôi GCNQSDĐ đã nhận chuyển nhượng từ huyện Kiến Thụy, hiện nay có 106 phôi đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân; 330 phôi chưa sử dụng; 435 phôi in hỏng, còn 109 phôi chưa tìm thấy.

Quận Dương kinh chưa xác định được trách nhiệm của cán bộ liên quan trong việc quản lý, theo dõi, lưu trữ hồ sơ về phôi giấy chứng nhận. Riêng GCN số Seri A0 551190 mang tên chủ sử dụng đất là bà Bùi Thị N. và ông Nguyễn Văn T., đến nay UBND quận Dương kinh vẫn chưa có báo cáo cụ thể.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Hồng Nhật, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh xác nhận nội dung vụ việc và cho biết, hiện cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo quy định pháp luật, trong trường hợp không sử dụng hết phôi GCNQSDĐ được Sở TN&MT cấp theo kế hoạch, Phòng TN&MT huyện Kiến Thụy phải lập danh sách các phôi GCNQSDĐ sử dụng không hết, báo cáo, giao nộp về Sở TN&MT để phân bổ cho các quận huyện khác hoặc đề xuất hủy phôi GCNQSDĐ theo quy định.

Tiến Nguyễn