Hải Phòng: Chấp thuận đầu tư nhà ga hàng hóa sân bay Cát Bi

25/10/2021 17:56

TP Hải Phòng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

Ngày 25/10, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, UBND thành phố vừa có Quyết định 3067/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đầu tư dự án xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

Hải Phòng: Chấp thuận đầu tư nhà ga hàng hóa sân bay Cát Bi 1

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng)

Quy mô dự án, dự kiến sử dụng diện tích đất là 64.150m2, đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa với công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lưu giữ, kho bãi hàng hóa cho các hãng hàng không nội địa và quốc tế.

Các hạng mục xây dựng gồm: Nhà ga hàng hóa 2 tầng; các khu chức năng ga hàng hóa, văn phòng, các công trình phụ trợ, kỹ thuật; sân đỗ ô tô, giao thông nội bộ, cây xanh và công trình phụ trợ.

Tổng vốn đầu tư dự án là 390 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và giải ngân theo tiến độ dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Công trình dự kiến khởi công trong quý I/2022.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm triển khai Dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ đăng ký; có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy, chuyển giao công nghệ và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu mục tiêu, quy mô, tiến độ của dự án, có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các cơ quan liên quan thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai để triển khai dự án.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng giao các Sở, ngành chức năng, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời kiểm tra, giám sát, đôn đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện các trách nhiệm.

Nhóm PV miền Bắc