Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số để phát triển thành phố

24/06/2022 15:43

Hội thảo "Phương pháp luận về chuyển đổi số" diễn ra tại Hải Phòng nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, tạo bước phát triển nhanh, bền vững.

Ngày 24/6, Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn BKAV tổ chức hội thảo "Phương pháp luận về chuyển đổi số".

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng cho biết, chuyển đổi số là động lực trong phát triển TP Hải Phòng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số để phát triển thành phố 1

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo với chủ đề "Phương pháp luận về chuyển đổi số" nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

"Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với các cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn Hải Phòng", ông Lương Hải Âu cho biết thêm

Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số để phát triển thành phố 2

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu nghe giới thiệu về tầm nhìn dữ liệu tập trung DATA Centric để đáp ứng hiện thực hoá chuyển đổi số theo định nghĩa Bộ Thông tin và truyền thông. Theo đó, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Với chủ đề "Phương pháp luận về chuyển đổi số" nhằm mục đích đem đến góc nhìn rất mới về chuyển đổi số, những vấn đề căn bản trong phương pháp luận, xuất phát từ Data Centric, quan điểm và phương pháp luận trong các giải pháp về chuyển đổi số đối với Chính phủ cũng được các chuyên gia đặt ra để đảm bảo tính bền vững, có thể thích nghi liên tục với nhu cầu phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số để phát triển thành phố 3

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Thông tin và truyền thông và Tập đoàn BKAV nhằm mục đích thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp thực hiện chuyển đổi số

Đặc biệt, CEO Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch của Tập đoàn BKAV đưa ra các quan điểm mới về chuyển đổi số lấy dữ liệu làm trung tâm – diải pháp chuyển đổi số bền vững của chính quyền số. Dù công nghệ có thể liên tục thay đổi, nhưng vấn đề cốt lõi cần phải quan tâm chính là dữ liệu.

Đáng chú ý, Sở Thông tin và truyền thông cùng Tập đoàn BKAV có biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp thực hiện chuyển đổi số của Sở Thông tin và truyền thông TP Hải Phòng.

Đồng thời, phát huy nguồn lực, thế mạnh về nhân lực, khoa học công nghệ của BKAV trong việc tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng chuyển đổi số do Tập đoàn công nghệ BKAV nghiên cứu, phát triển, giúp hỗ trợ Hải Phòng thực hiện các mục tiêu của chuyển đổi số.

Quốc Phương