Hải Phòng có nhiều sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 19

18/10/2021 16:46

Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp nổi bật trong công tác thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Ngày 18/10, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng.

Theo ông Trần Tuấn Anh, TP Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai Nghị quyết 19 có hiệu quả, cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hải Phòng có nhiều sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 19 1

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh có buổi làm việc tại TP Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế của Thành phố phát triển, thể hiện rõ trong việc nguồn lực về đất đai được phát huy để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn làm hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giúp địa phương ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản, giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hải Phòng có nhiều sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 19 2

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác thực hiện Nghị quyết 19, nhưng bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đó là, trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, nguồn lực về đất đai chưa được khai thác thật sự triệt để, vẫn còn tình trạng có nơi, có lúc vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí hoặc để hoang hóa đất.

Ông Lưu Trần Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, các ý kiến được đưa ra đã góp phần củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.

Đặc biệt, đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn TP Hải Phòng và chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nhóm PV miền Bắc