Hải Phòng đề nghị sớm lập BQL khai thác cảng biển, Bộ GTVT lên tiếng

20/08/2022 10:09

Bộ GTVT thông tin, đã nhận được công văn kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng liên quan tới việc thành lập Ban quản lý khai thác cảng biển.

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sớm nghiên cứu thành lập Ban quản lý (BQL) khai thác cảng biển theo mô hình giao chính quyền địa phương quản lý.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, từ năm 2017, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về Ban quản lý và khai thác cảng theo quy định của Bộ Luật Hàng hải 2015.

hải phòng đề nghị sớm lập bql khai thác cảng biển, bộ gtvt lên tiếng

Hải Phòng đề nghị sớm thành lập Ban quản lý khai thác cảng biển theo mô hình giao chính quyền địa phương quản lý. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định nêu rõ: “Bộ Luật Hàng hải 2015 quy định Ban Quản lý và khai thác cảng thực hiện cả hai chức năng là quản lý nhà nước và kinh doanh đã tạo ra một mô hình tổ chức hoàn toàn mới, chưa được quy định trong các luật về tổ chức bộ máy nhà nước như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Doanh nghiệp”.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ GTVT tổng hợp nội dung dự thảo báo cáo nói trên về việc chưa xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Hàng hải Việt Nam về Ban Quản lý và khai thác cảng vào Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2017.

hải phòng đề nghị sớm lập bql khai thác cảng biển, bộ gtvt lên tiếng

Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, bổ sung các quy định liên quan tới Ban quản lý và khai thác cảng. Ảnh. ĐT

“Hiện nay, Bộ đang tổng kết việc thực hiện Bộ Luật Hàng hải 2015 để đánh giá đầy đủ, toàn diện về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong đó, sẽ nghiên cứu để bổ sung các quy định liên quan tới Ban quản lý và khai thác cảng để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai trong thời gian tới”, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay.

Theo Cục Hàng hải VN, hiện nay có một số hình thức đầu tư, quản lý khai thác cảng biển đang được áp dụng tại Việt Nam, bao gồm:

Nhà nước đầu tư cảng biển và cho thuê: Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, thu tiền cho thuê kết cấu hạ tầng và sử dụng nguồn này để tái đầu tư.

Tư nhân đầu tư khai thác cảng biển: Các công ty tư nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng đất, vùng nước, tự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và tự tổ chức quản lý khai thác cảng biển.

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư và khai thác cảng biển: Doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng đất, vùng nước trước cầu cảng và được giao toàn bộ kết cấu hạ tầng bến cảng biển và trang thiết bị sau cảng.

Hồ An