Hải Phòng đề xuất xây mới hai cảng biển với vốn đầu tư trên 6.400 tỷ

24/09/2020 14:06

Khu kinh tế Hải Phòng vừa đề xuất xây mới hai cảng biển tại khu vực Lạch Huyện với tổng mức đầu tư lên tới trên 6.400 tỷ đồng.

Hải Phòng đề xuất xây mới hai cảng biển với vốn đầu tư trên 6.400 tỷ 1
(Ảnh minh họa)

Khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư và các bộ, ngành liên quan để xin ý kiến về hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Dự án được giao cho Công ty CP Tập đoàn Hateco thực hiện.

Dự án xây dựng bến cảng số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện sẽ xây dựng 2 bến cập tàu với tổng chiều dài tuyến mép bến là 750m, kết cấu hệ dầm bản trên nền cọc đóng, có thể tiếp nhận cỡ tàu từ 100.000 DWT (8.000 Teus) đến 160.000 DWT (14.000 Teus).

Ngoài ra, sẽ xây dựng 1 bến sà lan với chiều dài tuyến mép bến là 150m, có thể tiếp nhận sà làn 48 Teus và sà lan tổng hợp 400 DWT.

Đối với công trình bảo vệ cảng, dự án sẽ xây dựng tuyến kè bảo vệ với 2 dạng kết cấu kè chắn sóng mái nghiêng kết hợp khối phủ Tetrapol (kè loại 1 dài 662m) và tường cừ một tầng neo (kè loại 2 dài 950m).

Dự án có tổng diện tích 47 ha và mức đầu tư dự án ước khoảng 6.425 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất từ năm 2020 – 2025 có chi phí đầu tư là 6.072,9 tỷ đồng và giai đoạn 2 từ năm 2030 và sau 2030 với mức đầu tư là 352,2 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan chuyên môn rà soát khu đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 30/2015/NĐ – CO ngày 17/3/2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Trong đó nêu rõ, nếu xét thấy khu đất này có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị UBND TP. Hải Phòng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Bảo Nguyên