Hải Phòng khen thưởng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

16/06/2018 20:08

TP Hải Phòng vừa biểu dương, khen thưởng hơn 300 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2018.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng tại buổi lễ 

Ngày 16/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2018.

Ngày 19/12/1946, toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi; theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến và kiến quốc.

Chỉ thị nêu rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, nhân dịp toàn quốc kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258 lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, quân và nhân dân TP Hải Phòng đã dấy lên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, Hải Phòng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ vàng: “Thành phố trung dũng, quyết thắng”. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng tiếp tục là một trong những cái nôi của phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực, là biện pháp quan trọng thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trong thời kỳ đổi mới, Hải Phòng vinh dự là một trong những địa phương đi đầu và tiếp tục có những phong trào thi đua tiêu biểu trong các lĩnh vực. Đặc biệt, Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động. Các phong trào thi đua đã mang lại những hiệu quả to lớn và tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu

Qua 70 năm, phong trào thi đua ái quốc đã có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển TP Hải Phòng. Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế của mình: là thành phố lớn thứ 3 trong cả nước, là thành phố Cảng biển lớn nhất của phía Bắc, một đầu tàu kinh tế, một trung tâm giáo dục và y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, một pháo đài vững chắc, bất khả xâm phạm.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng tại buổi lễ

Tại buổi lễ, TP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng 337 trường hợp, trong đó có 252 tập thể và 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước: trong các lĩnh vực, trong thực hiện chỉnh trang đô thị, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong bàn giao đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của thành phố giai đoạn 2015 - 2018.

Vũ Đạt