Hải Phòng: Phê bình đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

12/05/2021 20:51

TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản yêu cầu một số sở, ngành, địa phương chấn chỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Phê bình đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 1

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Trước thực trạng một số sở, ngành, địa phương chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong 4 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng chấn chỉnh.

Theo đó, tại văn bản số 2977 ngày 11/5/2021, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu, Sở Tài chính khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện đối với 31 nhiệm vụ đã quá hạn theo công văn số 917 ngày 5/4/2021 của Văn phòng UBND TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP giao, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn được giao. Trường hợp chậm thực hiện phải có báo cáo cụ thể.

Bên cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo xử lý 156 nhiệm vụ còn chậm triển khai, chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về việc tồn tại nhiều nhiệm vụ quá hạn xử lý.

Đồng thời, định kỳ hàng tháng, quý, năm lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Văn phòng UBND TP để tổng hợp báo cáo UBND TP tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng...

Trước đó, ngày 4/5/2021, Văn phòng UBND TP Hải Phòng ban hành báo cáo số 21 tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND TP giao các sở ngành địa phương 4 tháng năm 2021.

Theo đó, tổng số nhiệm vụ được giao cho các đơn vị 4 tháng đầu năm 2021 là 4.091 nhiệm vụ, trong đó các đơn vị đã hoàn thành 2137 nhiệm vụ, đạt 52% (hoàn thành trong hạn 1612 nhiệm vụ, chiếm 39%; hoàn thành nhưng quá hạn xử lý 525 nhiệm vụ đạt 13%).

Về nhiệm vụ đang thực hiện, các đơn vị hiện còn 1954 nhiệm vụ, chiếm 48%, trong đó đang thực hiện 1792 nhiệm vụ chiếm 44%; quá hạn xử lý 162 nhiệm vụ, chiếm 4%.

Cụ thể, Sở Tài chính là đơn vị dẫn đầu trong tổng số nhiệm vụ được giao với 448 nhiệm vụ, hiện đang thực hiện 216 nhiệm vụ trong hạn và có tới 54 nhiệm vụ quá hạn, đặc biệt có 32 nhiệm vụ không hạn quá 90 ngày.

Đứng thứ 2 là Sở Xây dựng với 330 nhiệm vụ, hiện đang thực hiện 149 nhiệm vụ trong hạn, 27 nhiệm vụ đã quá hạn, 4 nhiệm vụ không hạn quá 90 ngày.

Thứ 3 là Sở Tài nguyên và Môi trường với 326 nhiệm vụ, trong đó đang thực hiện 121 nhiệm vụ trong hạn, có 25 nhiệm vụ đã quá hạn và 6 nhiệm vụ không hạn quá 90 ngày.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2021, UBND TP Hải Phòng đã ban hành 6 văn bản khen thưởng, phê bình, nhắc nhở, cụ thể: UBND TP đã ban hành văn bản phê bình số 136 ngày 8/1/2021 đối với Sở Xây dựng trong việc trả lời Sở Kế hoạch và đầu tư không cụ thể, không có quan điểm rõ ràng theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định pháp luật đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu đất có diện tích trên 84.000m2 thuộc lô A35 phường Đằng Hải, quận Hải An.

UBND TP Hải Phòng cũng ban hành văn bản nhắc nhở, rút kinh nghiệm số 950 ngày 6/4/2021 đối với các quận Hồng Bàng, Kiến An, Đồ Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc không báo cáo tình hình quyết toán Dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020 theo quy định của Bộ Tài chính; Văn bản số 1238 ngày 1/3/2021 nhắc nhở UBND huyện An Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động làm việc với các ngành, đơn vị liên quan tập trung cao, sớm hoàn thiện công tác GPMB, bàn giao đất cho nhà thầu thực hiện công trình đường nối từ nút giao Nam Cầu Bính đến đường Máng Nước...

Nhóm PV miền Bắc