Hải Phòng: Qua giám sát hành trình, cảnh cáo 679 phương tiện vi phạm

16/11/2017 12:17

Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu các DN có phương tiện vi phạm phải chấn chỉnh, xử lý vi, báo cáo về Sở.

hải phòng: qua giám sát hành trình, cảnh cáo 679 phương tiện vi phạm

Các phương tiện kinh doanh vận tải đều chịu sự giám sát của thiết bị giám sát hành trình

Ngày 15/11, Sở GTVT Hải Phòng vừa có Quyết định số 1767 về việc xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Theo đó căn cứ vào tình hình tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ, Sở GTVT Hải Phòng cảnh cáo 679 phương tiện thuộc 440 đơn vị doanh nghiệp.

Các phương tiện trên đã vi phạm các lỗi: vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe và không truyền dẫn dữ liệu trong tháng 10/2017. 

Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu các DN vi phạm khẩn trương tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh vi phạm, có hình thức xử lý lái xe, báo cáo về Sở GTVT trước ngày 20/11. Trong tháng 11, các phương tiện trên tiếp tục vi phạm, Sở xẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Thông tư số 10/2015 của Bộ GTVT. 

Việt Hòa