Hải Phòng sẽ duy trì 9 điểm cảnh giới đường ngang

29/11/2015 17:18

Hải Phòng sẽ duy trì 9 điểm cảnh giới giao cắt đường bộ - đường sắt, đảm bảo ATGT đường sắt.

giai-toa-duong-ngang-dan-sinh

Giải tỏa, đóng đường dân sinh qua đường sắt

Tân Phó TGĐ Tổng công ty Đường sắt VN – nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Minh vừa thực hiện kiểm tra công tác phối hợp đảm bảo ATGT đường sắt tại địa bàn Hải Phòng, trong đó có điểm nóng tại khu vực huyện An Dương.

Từ km 83+00 đến km 89+00 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng chạy qua huyện An Dương hiện tồn tại 39 đường dân sinh và 4 đường ngang (một đường phòng vệ bằng biển báo, hai đường cảnh báo tự động, một đường ngang có người gác). Đây khu vực nguy cơ mất ATGT đường sắt cao do lưu lượng người và các phương tiện giao thông đường bộ qua lại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt lớn. Vì vậy, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với TP. Hải Phòng trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt, Ban An toàn giao thông thành phố đang tổ chức xây dựng hàng rào, đường gom tại khu vực này.

Theo Ban An toàn giao thông TP. Hải Phòng, sau khi công trình hoàn thành sẽ tổ chức lại giao thông tại khu vực và trên đoạn tuyến từ km 83 đến km 85 chỉ còn 8 đường ngang được phòng vệ bằng cần chắn tự động.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đảm bảo ATGT đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Phó TGĐ Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải là đơn vị quản lý trên địa bàn phối hợp với UBND các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các đường ngang, đường dân sinh để có biện pháp giảm thiểu đường dân sinh, đảm bảo an toàn hành lang đường sắt.

Theo đó, thành phố Hải Phòng đầu tư kinh phí cải tạo 8 mặt lát đường dân sinh, xây dựng 2,5km hàng rào đường gom, duy trì 9 điểm cảnh giới. Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh giới của địa phương, trang cấp dụng cụ phòng vệ cho lực lượng này…

TT