Hải Phòng triển khai thống nhất ứng dụng PC-Covid toàn thành phố

30/11/2021 18:24

Ngày 30/11, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, UBND thành phố vừa ra văn bản về việc triển khai thống nhất ứng dụng PC-Covid trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc cài mã QR địa điểm của đơn vị, phòng họp các bộ phận có người đến giao dịch hoặc tập trung đông người; Thực hiện in và dán/đặt mã QR tại các nơi dễ thấy, thuận tiện cho người vào/ra quét mã QR, hoàn thành trước ngày 10/12/2021.

Hải Phòng triển khai thống nhất ứng dụng PC-Covid toàn thành phố 1

Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử

Bố trí người hướng dẫn, giám sát việc quét mã QR đối với mọi người đến giao dịch, liên hệ công tác tại đơn vị; Quán triệt 100 % cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài ứng dụng PC-Covid, thực hiện quét mã QR khi đến công sở, đến các đơn vị khác, giao dịch tại những điểm công cộng.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các điểm khai báo y tế ra/vào đường bộ của thành phố tăng cường thực hiện việc khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid, hạn chế tối đa việc khai báo y tế bằng giấy.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai tạo, thực hiện quét mã QR và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đồng bộ trong hệ thống giáo dục của thành phố.

Sở Giao thông vận tải cần cung cấp thông tin hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị các bến xe, doanh nghiệp vận tải, xe chở khách vào/ra thành phố thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR để hành khách thực hiện khai tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid.

Phối hợp, đề nghị các bến xe, doanh nghiệp vận tải, xe chở khách vào/ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố có xe vận tải, xe chở khách đến Hải Phòng thực hiện vận động, tuyên truyền thường xuyên rộng rãi đến các lái xe, hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận, huyện chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc quét mã QR; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không tạo, dán/đặt mã QR địa điểm để quản lý thông tin vào/ra các địa điểm trên…

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng phần mềm PC-Covid khai báo y tế và quét mã QR khi vào/ra các địa điểm (cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, chợ, công sở... ) nhằm ghi nhận thông tin phục vụ công tác quản lý, truy vết phục vụ phòng chống dịch.

Nhóm PV miền Bắc