Hải Phòng truy vết trường hợp liên quan "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng"

02/06/2021 15:46

UBND TP Hải Phòng vừa ra văn bản số 3543/UBND-KSTTHC về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Hải Phòng truy vết trường hợp liên quan

TP Hải Phòng yêu cầu rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến ổ dịch tại “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng”

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến ổ dịch tại "Hội thánh truyền giáo Phục hưng" và các vùng dịch khác (nếu có); chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, rà soát và phân công lực lượng gặp gỡ, vận động chức sắc, chức việc, người đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để tuyên truyền, yêu cầu tạm dừng triệt để mọi sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; treo biển thông báo về việc dừng hoạt động để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, đề xuất Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở này; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung có hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ "Quỹ vaccine phòng Covid-19" của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhóm PV miền Bắc